Veilederen blir i sin første versjon om kort tid tilgjengelig hos Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av styret i foreningen. Disse har sittet i gruppen: 

  • Einar Bratteng, juridisk rådgiver (NFFA)
  • Øystein Solevåg, daglig leder (ÅRIM)
  • Renate Heder, leder farlig avfall oppstrøm (Norsk Gjenvinning)
  • Torbjørn Stensrud, leder farlig avfall (Stena Recycling)
  • Marit Lindstad, prosjektleder (NFFA)
  • Roar Hansen, gen.sekr. (NFFA)

I tillegg har Fagforum farlig avfall, flere referansepersoner samt styret i NFFA gitt bidrag til teksten slik den nå fremstår. Altså et sammensatt, men kompetent fellesskap med ulike interesser og ståsteder!

Ambisjonen med veilederen er å bidra til at innkjøp av farlig avfallstjenester skjer ut fra at krav og tilbud er balanserte, oppnåelig samt i tråd med det ansvar og de betingelser som framkommer av lov og forskrift innen avfallsområdet – men også ut fra de særegne ambisjoner og målsettinger ulike parter alltid vil ha når et kommersielt samarbeid skal inngås.

Med «Veiledning ved innkjøp av farlig avfallstjenester» håper arbeidsgruppen at det skapes større forståelse mellom kjøpende og tjenesteytende part, deres respektive behov og de rammer som partene må forholde seg til – både i forhandlinger og i praktisk utførelse av et samarbeid innenfor farlig avfall.

-Diskusjoner, meningsbrytninger og erfaringsutvekslinger hos de involverte i arbeidet med veilederen, har bidratt til å gjøre den unik. Unik i den forstand at den er utviklet i samarbeid mellom representanter for kjøper og selger, for private og offentlig eide virksomheter, av fagfolk med ulike roller innen håndtering av farlig avfall. Av mennesker med «skoa på», uttaler Roar Hansen i NFFA og fortsetter:

-Vi håper brukerne finner veilederen nyttig i sitt praktiske arbeid. Man skal imidlertid være obs på at en veileder aldri er mer enn nettopp veiledning. Ansvar kan aldri løftes bort fra de partene som skal fremforhandle en kommersiell avtale og et forpliktende samarbeid.

Meld din interesse for å få tilgang til "Veiledning ved innkjøp av farlig avfallstjenester" her!