Departementet har samtidig besluttet at rapporten fra regjeringens ekspertutvalg skal på høring. Høringsfrist er satt til 15. januar 2020. 

På møtet torsdag 5. desember er det ønsket å diskutere "alternative lokaliteter / prosjekter for å etablere behandlingsløsninger / deponi som kan dekke overgangsløsninger for farlig avfallsdeponi". Dette på bakgrunn av at NOAH ikke har deponikapasitet på Langøya lenger enn til 2024, og at ny nasjonal deponikapasitet ennå synes uavklart hva gjelder stedsvalg m.v.

Dersom NFFAs medlemmer har innspill og refleksjoner knyttet til temaet med departementene torsdag førstkommende ("overgangsløsninger"), ber vi om umiddelbar beskjed til roar.hansen@nffa.no eller 924 33582. Medlemmer som mener å ha konkrete bidrag til slike overgangsløsninger og derfor ønsker å delta i møtet torsdag, bør gi oss beskjed innen utgangen av onsdag 4. desember.  

Vi vil minne om konkurranselovgivningen som kan være gjeldende alle aktører som møter 5. desember samt i tillegg NFFAs objektivitet. NFFA vil følgelig ikke ha rolle som den som fremmer / presenterer løsninger i møtet. 

Om konkurranselovgivningen: Se her!