De virksomhetene som håndterer farlig avfall i Norge er definert ved å ha en kritisk samfunnsrolle, er underlagt omfattende regelverk, reguleringer og myndighetstillatelser. De ansatte i bransjen representerer et bredt utdanningsspekter, både generell fagutdanning og praktisk erfaring. Nå ønsker Fagskolen og bransjeorganisasjonen NFFA å etablere et formalisert utdanningsløp innen farlig avfall og miljøgifter. Avfallsbransjens ambisjoner innen sirkulær økonomi og bruk av ny teknologi vil bli vektlagt når innhold og omfang på utdanningsløpet skal utformes. 

Landsdekkende tilbud

NFFAs initiativ passer godt inn i de ambisjoner Fagskolen Vestfold og Telemark har for sitt utdanningstilbud, og som tilbys på landsbasis. Man tenker seg et modulbasert utdanningsløp hvor enkeltmoduler også er relevante utenfor de virksomhetene som fysisk håndterer farlig avfall og miljøgifter. Eksempler er ansatte i prosess- og annen industri som genererer restprodukter og avfall fra sin produksjon. Prosessindustrien genererer under 4 % av ordinært avfall i Norge, men står for nesten 45 % av alt farlig avfall.

Hans Ole Dyrseth som leder prosjekt- og markedsavdelingen i Fagskolen Vestfold og Telemark samt generalsekretær Roar Hansen i NFFA uttrykker samstemmig ambisjonene slik:

-Vi ønsker å etablere et utdanningsløp som bl.a. underbygger myndighetenes relativt uspesifiserte krav om dokumentert kompetanse innen farlig avfall. Utdanningsløpet skal representere minst 15 studiepoeng, og gi de ansatte både økt prestisje og status. Det diskuteres nå hvilke kriterier søkere må oppfylle for å starte det spesialiserte utdanningsløpet innen farlig avfall. Et krav kan være relevant fagbrev for bransjen eller fem års adekvat praksis. Fagskolen vil gjøre s.k. realitets-kompetansevurdering av søkere.

Håndtering av farlig avfall er krevende profesjon

På bransjens vegne uttrykker generalsekretær Roar Hansen at utdanningsløpet ikke minst skal bidra til at de ansatte innen sektoren mestrer omstillingene som nå kommer. Disse omfatter bl.a. kompetanse for at håndtering og behandling av farlig avfall skal underbygge ambisjonene om sirkulær økonomi. Her er utfordringene komplekse: At miljøgifter tas ut av kretsløpet på dokumentert og foreskrevet måte, men også at de ikke på nytt introduseres inn i kretsløpet ved å bli gjenbrukt. Kompetansen blant ansatte i farlig avfallsområdet er høy, men kompleksitet og utfordringer øker – også i takt med at stadig nye komponenter klassifiseres som farlige og at håndteringen av miljøfarlige avfallsstoffer må skje på måte samfunnet har tillit til, sier Roar Hansen. Det er 8 000 – 9 000 ansatte i avfalls- og gjenvinningsindustrien i Norge og ca. 700 mottak for farlig avfall.

Foto (fra venstre): Faglærer Pål Kyrkjebø, leder Prosjekt- og markedsavdelingen Hans Ole Dyrseth (begge Fagskolen Vestfold og Telemark), prosjektleder Marit Lindstad og generalsekretær Roar Hansen (begge NFFA). Foto: Kenneth S. Sørensen