Avklaringene skjer på bakgrunn av innspill etter bruk av NFFA-veilederen 2021-2023 og arbeidet med revisjonen for 2023-2025 som nå skal påbegynnes.

I nyhetsbrevet formidles åpen invitasjon til å besøke NFFA / Advokatfirmaet Berngaard sin båt i Pollen under Arendalsuka (15. - 19. august). Det blir arrangert flere uformelle "temadiskusjoner" ombord i båten, og program for disse kunngjøres i starten av august.

Kjenner du til åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli? Den får betydning også for vår bransje! I nyhetsbrevet kunngjøres gratis seminar som NFFAs samarbeidspartner Advokatfirmaet Berngaard arrangerer 31. august.

Mottar du ikke NFFAs nyhetsbrev med viktig fagstoff ? Registrer deg her!

NFFA ønsker alle våre venner god sommer!