Etter omfattende arbeid under ledelse av NFFAs prosjektleder Marit Lindstad er arbeidet med revidert versjon av NFFA-veilederen (2023-2025) nå under ferdigstillelse. Dette blir 9. utgave, og inneholder viktige oppdateringer og nyheter med basis i det reviderte ADR-regelverket samt annet lovverk relevant for deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall. Noen av landets mest kompetente fagressurser har vært delaktig i arbeidet. Vi viser til eget nyhetsbrev som distribueres om kort tid. Samtidig med nyhetsbrevet, åpnes bestillingsskjema på NFFAs hjemmeside. Mer informasjon kommer!

FFS med revidert veiledningsmateriell

Styret i Forum for sikkerhetsrådgivere (FFS) har gjennom flere arbeidsmøter revidert "Mal for sikkerhetsrådgiverens årsrapport" samt "Veileder for interopplæring i kap. 1.3. i ADR/RID". Det tas sikte å å lansere reviderte utgaver under Farlig avfallskonferansens Dag 0 (15.11). Mer informasjon om kort tid. Se gjeldende utgaver som er under revisjon her!

FFA reviderer "Innkjøpsveilederen" 

Offisielt navn på denne unike veilederen er "Veiledning ved innkjøp av farlig avfallstjenester". En arbeidsgruppe nedsatt av styret i Fagforum farlig avfall (FFA) er i ferd med å sluttføre revisjonen. Sentralt i arbeidet har vært advokat Einar Bratteng. Mer informasjon om kort tid. Se gjeldende utgave som er under revisjon her!

Til sikkerhetsrådgiverne hos NFFAs medlemmer!

Torsdag 26.10. vil styret i Forum for sikkerhetsrådgivere (FFS) sende sikkerhetsrådgiverne i NFFAs bedrifter invitasjon til et eget arrangement på kveldstid "Dag 0" (15.11.) i forkant av Farlig avfallskonferansen (16. og 17.11). Samlingen starter kl. 1800 med interessant program og sosialt samvær. Invitasjonslisten blir basert på NFFAs registreringer av sikkerhetsrådgivere hos våre medlemmer, og er ikke fullstendig. Registrer deg gjerne her dersom du ikke allerede har gjort det. Invitasjon kommer!  

Noen påminnelser: