Rapporten presenterer nøkkeltall for farlig avfall samt nasjonale og fylkesvise oversikter over mengder farlig avfall for 2017-2020. Ferske tall som dette er svært nyttig for våre medlemmer i flere sammenhenger.

Overordnet viser rapporten at det i 2020 ble registrert 306.549 deklarasjoner, og samlet avfallsmengde deklarert i Avfallsdeklarering.no var 1.444.598 tonn. Av dette utgjør mengden som er farlig eller farlig og radioaktivt avfall 1.308.628 tonn og 306.100 deklarasjoner.

Les rapporten her!