Økte økonomiske ressurser skal styrke NFFAs satsninger

Årsmøtet besluttet å innføre en ny modell for medlemsavgift. Modellen innebærer mer rettferdig behandling av medlemsmassen, ved at avgiften i større grad enn tidligere er tilpasset medlemmets omsetning. Hittil har de mindre medlemsbedriftene gitt et forholdsmessig større bidrag til foreningens økonomi enn de store konsernmedlemmene. Denne skjevheten er nå korrigert.

Viktigst er kanskje at ny kontingentmodell vil gi NFFA økonomiske ressurser til å ivareta medlemmenes interesser i alle de forhold som vil berøre farlig avfallsområdet i årene framover. Dette gjelder bl.a. det grønne skiftet, betydelige endringer innen lov- og forskrift samt aktørenes kompetansebehov. Til dette trengs økte ressurser i NFFAs sekretariat. Med årsmøtets enstemmige beslutning blir NFFA nå rustet for fortsatt å være farlig avfallsaktørenes viktigste alliansepartner.

Les her om begrunnelsen for ny modell for medlemsavgift!

Se her NFFAs modell for medlemsavgift!   

Revidert Strategisk handlingsplan (2024-2026) viser offensivt NFFA

Årsmøtet fikk en grundig presentasjon av NFFAs kanskje viktigste styringsdokument: Strategisk handlingsplan. NFFAs styre har hatt en grundig gjennomgang av dette strategidokumentet, og gjort flere presiseringer som viser hva medlemmene kan forvente av foreningen deres i årene framover.

Les Strategisk handlingsplan 2024-2026 her!  

Fire nye i NFFAs styre

Som nye faste representanter i NFFAs styre valgte årsmøtet Lene Gjerde (ansatt i NGIR Næring AS) og Michael A. Gerhardsen (ansatt i NOAH AS). Sistnevnte har inntil nå vært varamedlem til styret. Som nye varamedlemmer, valgte årsmøtet Kjell Magne Thomassen (ansatt i Franzefoss Gjenvinning AS) og Karl Martin Pedersen (ansatt i Avfallsservice IKS). Samtlige valg var i tråd med valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen består i neste periode av Marvin Solheim, Morten Vinnstad og Roar Hansen. Samtlige valg var i tråd med valgkomiteens innstilling.

Se NFFAs styre 2024-2025 her!

Enstemmighet og positiv stemning på NFFAs årsmøte

Tradisjonen tro, er ikke NFFAs årsmøte den møteplassen som samler flest deltakere. Uansett var interesse og engasjement stort, og holdningen til foreningen positiv. Årsmøtesakene ble enstemmig vedtatt, noe som også gjaldt årsberetningen for 2023, budsjett 2024 / budsjettskisse 2025 og rapporten fra foreningens nye kontrollutvalg.

Årsmøtet ble med stødig hånd ledet Jarle Haugedal.

Foto: Lene Gjerde er sammen med Michael A. Gerhardsen nye som faste medlemmer i NFFAs styre. Kjell-Magne Thomassen og Karl Martin Pedersen ble valgt som nye varamedlemmer.