Det er informert om notatet i nyhetsbrev til NFFAs medlemmer i dag. Notatet kan leses her.

I notatet påpekes bl.a. mulige økte utfordringer knyttet til logistikk, kapasitet for mellomlagring samt ansvar for å finne nedstrømsløsninger for det avfallet som skal samles inn separat. Gjenvinningsmålene kan ikke nås ved å benytte forbrenning med energiutnyttelse som virkemiddel, noe som trolig vil medføre økt kapasitet for materialgjenvinning, konkluderer NFFAs juridiske rådgiver.

Notatet representerer en overordnet vurdering ut fra foreliggende informasjon p.t.