I henvendelsen bes det om at bl.a. mottaksbegrensninger i tillatelsene ikke hindrer at våre medlemmers samfunnsfunksjon blir vanskeliggjort. 

Les henvendelsen her!