Det blir ikke kommunal mottaksplikt for fyrverkeri fra husholdninger fra 1. juli (forankret i eventuell endring i Avfallsforskriftens § 11). Ifølge fersk informasjon til NFFA avventer nå Klima- og miljødepartementet Justis- og beredskapsdepartementet gjennomgang av forslag til endret forskrift om pyrotekniske produkter. På et webinar i NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere nylig kunne Arne Lærdal i DSB informere om at koronasituasjonen og krigen i Ukraina har gjort at departementet har nedprioritert arbeidet med en eventuell forskriftsendring. Lærdal mente at mottakene og fyrverkeribransjen uansett vil få tid til å forberede seg.

Det er nettopp slik tid til forberedelse NFFA sammen med Samfunnsbedriftene og Avfall Norge nå ber om i en henvendelse til Miljødirektoratet. Det blir bedt om inntil seks måneders frist fra forskriftsendringen blir vedtatt til den trer i kraft. Dette begrunnes med behov for kompetansebygging, etablering av rutiner, risikovurderinger samt også tid til å få levert og installert teknisk utstyr m.v. I henvendelsen etterlyses også veiledningsmateriell.

Dersom kravet om kommunal mottaksplikt blir besluttet, er det kassert fyrverkeri av type F1, F2 og F3 som skal kunne leveres til betjente kommunale avfallsmottak. Produsenter, importører og distributører får samtidig plikt til å hente slikt kassert fyrverkeri minimum èn gang pr. år.

I skrivende stund er det uklart både om og når forskriftsendringene blir besluttet.

Les brevet fra NFFA, Samfunnsbedriftene og Avfall Norge her!