Nytt læreverk for fagbrev i gjenvinningsfaget: Farlig avfall i eget kapittel

Sammen med andre bransjeforeninger har NFFA deltatt i utviklingen av nytt læreverk for gjenvinningsfaget. Farlig avfall har nå for første gang et eget kapittel i fagopplæringen. Læreverket leder fram til fagbrev i gjenvinningsfaget og med yrkestittel gjenvinningsoperatør.

NFFA er spesielt fornøyd med at man i fagopplæringen fra nå av har implementert farlig avfall som et eget kapittel. Dette er selvsagt uttrykk for den kompleksitet denne avfallsfraksjonen representerer. 

Det nye kapittelet i læreverket og utdanningsløpet, som omhandler farlig avfall, inngår fra 2019 i NFFAs kurs- og kompetansetilbud. Her er allerede foreningens grunnkurs (med tre ulike moduler) og NFFA-veilederen m.m. sentrale elementer i opplæringen. Vi henviser i denne sammenheng forøvrig til NFFAs grunnkurs i 2019, som alle underbygger kompetansekravene i Avfallsregelverket. Les om disse kursene, og meld deg på her!  

Det nye læreverket, som skal brukes i fagopplæringen, kan anskaffes via nettsiden Brettboka. Det finnes foreløpig kun i digital utgave. Du kan kjøpe den her!

NFFA har ikke eget opplegg for praksiskanididater og lærlinger som skal ta fagbrev i gjenvinningsfaget, men henviser til Norsk Industri sitt nettbaserte kurs. Dette kan gjennomføres som selvstudium eller i kombinasjon med samlinger hos den enkelte bedrift. Kurset kan startes når som helst og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca. 1 år / to semestre på gjennomføringen. Her får du mer informasjon og eventuelt kan melde deg på dette kursopplegget. 

For at våre medlemmer skal få et kort innsyn i det nye læreverket, har vi lagt ut en kortversjon av det her.

Fant du det du lette etter?