Bestill NFFA-veilederen 2021-2023!

 

«NFFA-veilederen 2021-2023» er den 8. reviderte, oppdaterte og utvidete utgaven. Veilederen er trolig det mest komplette og pålitelige hjelpemiddel for deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall. Ny versjon bygger bl.a. på gjennomgang av:  

 • Avfallsforskriftens kapittel 11 med tilhørende vedlegg
 • ADR / RID-bestemmelsene 2021
 • IMDG Code 2020 Edition Amendment 40-20
 • Alle gjeldende avfallsstoffnumre pr. 2021 (for farlig avfall og radioaktivt avfall)
 • NS 9431:2011 (Klassifikasjon av avfall)
 • Avfallsforskriftens kapittel 16
 • Forskrift om landtransport av farlig gods §12
 • Rettledning for samemballering
 • Vedlegg 2a til Norsk olje og gass' Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring  offshorevirksomheten (093)
 • Gjeldene avfallsstoffnumre pr. 2021 (for farlig avfall og radioaktivt avfall)
 • Avfallsdeklarering.no
 • NFFAs samhandling med bransjen
 • NFFAs samhandling med myndighetene i perioden 2019-2021
 • Tilbakemeldinger og erfaringer fra NFFAs medlemmer og andre brukere av NFFA-veilederen versjon 2019-2021
 • Tilbakemeldinger og erfaringer ved utgivelse av versjon 5 av "Hva gjør avfall farlig?" 2021

Pris for trykket utgave ("NFFA-veilederen 2023-2025" forventes utgitt høsten 2023):   

Kr. 690,- pr. stk. eks. mva. (fraktkostnader eks. mva. tilkommer). Medlemmer får rabatt slik: 

 • 25% rabatt på kjøp av 1-35 eksemplarer.

 • 30% rabatt på eksemplarer fra 36 til 70  

 • 35% rabatt på eksemplarer fra 70 og oppover


Pris for digital utgave (prisene gjelder for tilgang i 12 måneder):

 • For medlemmer: Kr. 2 900 (1-3 brukere), kr. 4 400 (1-5 brukere), kr. 10 500 (opptil 20 brukere)

 • For ikke medlemmer: Kr. 5 200 (1-3 brukere), kr. 7 000 (1-5 brukere), kr. 13 000 (opptil 15 brukere)

Spørsmål rettes til post@nffa.no

Mer informasjon om NFFA-veilederen 2021-2023:

Veilederen er et viktig supplement til myndighetenes veiledningsmateriell og www.avfallsdeklarering.no. 

Veilederen inneholder viktige oppdateringer og nyheter. NFFA anbefaler at tidligere utgaver av veilederen tas ut av bruk.  

Selve NFFA-tabellen som er en vesentlig del av veilederen, finnes også i digital versjon som abonnementsløsning på www.nffa.no. Den har søkefunksjon på avfallsstoffnummer, avfallstype og UN-nummer samt funksjonalitet tilpasset smarttelefoner og nettbrett.   

QR-kodene (Quick Response) leses av ved bruk av kamera på telefonen. Derved kommer nyttig og supplerende informasjon fra relevante nettsteder direkte opp i displayet!

Bestill NFFA veilederen

Her kan du bestille x antall eksemplarer og digital tilgang til veilederen.
Fullt navn
Fant du det du lette etter?