Avfall Sør AS

995646137
Agder
Britt Gunhild Iversen
Postboks 4094, 4689 Kristiansand S
Vige havnevei 90, 4633 Kristiansand S

Avfall Sør er kommunalt eid selskap som ivaretar kommunenes lovpålagte oppgaver innen husholdningsrenovasjon og slambehandling. Selskapet har også næringsaktivitet rettet mot privat og annen offentlig virksomhet.

Fant du det du lette etter?