SIMAS IKS

974 888 076
Vestland
Geir Øygard
Festingdalsvegen 368, 6854 KAUPANGER
Festingdalsvegen 368, 6854 KAUPANGER

SIMAS er eit interkommunalt renovasjonsselskap stifta 20. mai 1994. I eigarkommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal bur det om lag 32.000 menneske. Årdal har eigen renovasjonsording. SIMAS handsamar i dag omlag 14.000 abonnentar. SIMAS sine viktigaste oppgåver er å løysa eigarkommunane sine utfordringar innan avfallshandtering på ein best mogleg økonomisk, ressurs- og miljømessig måte. Her skal innbyggjarane sine ønskje og interesser takast omsyn til.

Fant du det du lette etter?