IVAR IKS

871 035 032
Rogaland
Anne Brit Syvertsen
Postboks 8134 Forus, 4068 STAVANGER
Breiflåtveien 16, 4017 STAVANGER

IVAR er organisert i fem avdelinger som tar seg av gjenvinning, planlegging og utbygging, drift av VA-anleggene, tjenesteleveranser til kommunene og økonomi og administrasjon. De fem avdelingslederne sammen med administrerende direktør utgjør IVARs ledergruppe. Drift VA er delt inn i fem driftsområder. To av driftsområdene har underseksjoner som er ledet av seksjonsledere. Avdeling Gjenvinning er delt i tre driftsområder, der ett av driftsområdene har underfunksjon som er ledet av seksjonsleder.

Fant du det du lette etter?