Hva gjør avfall farlig? (versjon 4)

Veilederen gir en nøyaktig beskrivelse av hvordan man skal klassifisere avfall. Det nyutviklede produktet består av en Veileder og et Klassifiseringsverktøy hvor brukerne kan gjøre egne beregninger for å vurdere om avfallet skal klassifiseres som farlig eller ikke.


Priser (12 måneders abonnement) pr. bruker:

  • Kr. 2 500 for medlemmer av NFFA og / eller Forum for miljøkartlegging- og sanering.
  • Kr. 6 000 pr. bruker for ikke-medlemmer.

Følgende rabattskala gjelder (både medlemmer og ikke-medlemmer): Fra og med 4 til og med 20 brukere gis 20% rabatt, fra og med 20 til og med 50 brukere gis 50% rabatt.

Over 50 brukere: Ta kontakt via post@nffa.no 


Ny versjon 4 er betydelig videreutviklet, oppdatert og forbedret bl.a. hva gjelder bruksområde, funksjonalitet, søkbarhet og design.

Veilederen er den eneste i sitt slag. Den er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom NFFA og Forum for miljøkartlegging og -sanering. "Hva gjør avfall farlig?" er utviklet og oppdateres av en tverrfaglig prosjektgruppe med høy kompetanse og integritet. Veilederen er kun tilgjengelig digitalt på NFFAs hjemmeside i en skybasert løsning. Vi håper veilederen med klassifiseringsverktøyet vil oppleves som et uunnværlig hjelpemiddel ved klassifisering av avfall.

Hensikten med veilederen er å forenkle og effektivisere prosessen med å klassifisere avfall, som de fleste i dag opplever svært utfordrende. I tilknytning til veiledningsteksten er det utarbeidet et Excel-basert klassifiseringsverktøy for å lette klassifiseringsarbeidet. Dette består bl.a. av et beregningsverktøy for  klassifisering av farlig avfall med eksempler, en grenseverditabell og en erfaringsbasert liste over farlige stoffer i forskjellige typer avfall. 


Prosjekt og referansegruppen

Disse har vært med å utvikle og teste den nye veilederen.


Marit Lindstad, NFFA


Eirik Wærner, Multiconsult


Ida Nilsson, Norconsult


Katja Abramova, AGS


Geir Hogstad, AGS


Marit Lægreid, NFFA


Amar Resic, PromSys


Steinar Amlo, Norconsult

.

Bestill her

Registrer din bestilling her. Dersom du ønsker mer enn tre tilganger, vennligst ta kontakt med oss på post@nffa.no.
Fullt navn
Fakturaadresse/innkjøpsnr
Brukertilganger:
Fant du det du lette etter?