Funksjonsbeskrivelse

Fagforum farlig avfall er det sentrale organet til Avfall Norge og NFFA for å identifisere og gjennomføre samarbeidsaktiviteter. Forumet er et faglig kollegium som utgjør hørings- og forankringsorgan for begge organisasjoner, men er underordnet Avfall Norge og NFFA sine styrende organer.

Forumet skal bestå av 10 fagpersoner innen farlig avfall, rekruttert blant medlemmene i Avfall Norge og NFFA. Foreningene har anledning til å utnevne fem medlemmer hver. Medlemmene skal utvise et sterkt engasjement og høyt kompetansenivå innen farlig avfallsproblematikk. Fullstendig sammensetting av forumet tiltres av ledelsen i AN og NFFA som også er representert i forumet. Medlemmenes funksjonstid er 2 år. Sekretariatsfunksjonen utøves i 2023 av NFFA.

Fant du det du lette etter?