Hva kan NFFA gjøre for deg?


Roar Hansen er generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall (NFFA). I teksten nedenfor gir han deg et lite innblikk i hvem NFFA er og hva foreningen står for. Funksjonsknappene gir deg mer informasjon om foreningen vår. Foreningen har 120 medlemsbedrifter (mai 2018).

Hva arbeider NFFA med?

- Mest av alt arbeider vi med problemstillinger som berører medlemmene i deres praktiske hverdag.

Det er her vi skiller oss fra andre bransjeforeninger som også har farlig avfall på sin agenda.

Hva er unikt med NFFA?

- Norsk forening for farlig avfall (NFFA) er den eneste spesialiserte bransjeforeningen.

Det gjør oss unike ikke bare i Norge, men faktisk i hele Skandinavia og Europa for øvrig.

Hvilket renommé har NFFA?

- NFFA har opparbeidet seg et godt renommé både i bransjen og ikke minst overfor myndighetene. NFFA skal være den foreningen som myndighetene og andre oppfatter som den prioriterte foreningen hva gjelder alle problemstillinger relatert farlig avfall. Vår forening skal oppfattes å ”eie” dette området i Norge. Vi konstaterer med glede at foreningen blir lyttet til i alle målgrupper – det være seg myndighetene, fagmiljøene og opinion for øvrig. 

Hvordan arbeider dere?

-NFFA skal oppføre seg konstruktiv i all vår dialog, ikke minst med myndighetene. Vi har ingen tro på å klage og syte, og å bruke store ord i arbeidet med å skape gode rammevilkår for farlig avfallsbransjen. Vi mener å ha bidratt til å skape et taktskifte innenfor farlig avfallsområdet ved at myndighetene i økende grad også tar hensyn til dokumentert praktisk erfaring blant seriøse, ansvarsbevisste aktører.  

Hva oppnår NFFA?

- Eksemplene er mange, men for å nevne noen: Nye avfallsstoffnummer, endringer i refusjonsordninger, tilpasninger i regelverk, endringer i de tillatelsene myndighetene utsteder, innpass og påvirkning i prosesser i myndighetsapparatet, viktig hjelp og assistanse til medlemmer som trenger det, overvåking av utviklingen innen farlig avfallsområdet og derved mulighet til å iverksette ulike tiltak ved behov.  

Hva er fanesakene?

-Ikke minst bidra til å gi medlemmene oppdatert kompetanse innenfor et område som er komplekst, og som stadig er i utvikling og endrfing. Vår bransjeordning ”Topp kompetent” gir medlemmene utbytte i deres praktiske hverdag.

NFFAs rolle som ”vaktbikkje” overfor urimelige og lite hensiktsmessig myndighetspraksis vil fortsette.

NFFAs styrke henger ikke minst sammen med antallet medlemmer. Derfor oppfordrer vi alle som skaper, transporterer, håndterer, behandler, eksporterer eller på andre måter har med farlig avfall å gjøre:


Sekretariat

NFFAs sekretariat ligger i Kammegaten 1 midt i Tønsberg sentrum. Vi har også kontor i Asker sentrum, Strøket 8. 

Vår hovedadresse:

Norsk forening for farlig avfall (NFFA)
Kammegaten 1
3110 Tønsberg
Telefon sekretariat: 33 80 59 25 (0800 - 1600)
Telefon generalsekretær Roar Hansen: 924 33 582
E-post: post@nffa.noStyret i NFFA 2018-2019

Bjørn Roger Broen
Styreleder (Norsk Spesialolje)

Dordi Snefjellå
Nestleder (Østbø)

Marvin Solheim
Styremedlem (SAR)

Christian Hermansen
Styremedlem (Franzefoss)

Jarle Haugedal
Styremedlem (Renor)

 Jon Lille-Schulstad
Styremedlem (RagnSells)

 Andreas Andresen
Styremedlem (ROAF IKS)

Britt Mathisen Limo
Styremedlem (Remiks Miljøpark)

Pål Bjørsvik
Styremedlem (Returkraft)

Kristofer Larsen 
Styremedlem (NOAH)

Øystein Solevåg
Styremedlem (ÅRIM)Vedtekter for NFFA

Foreningens vedtekter ble senest revidert og vedtatt på årsmøtet 2017.

Les vedtektene her!