Fagforum farlig avfall

Fagforum farlig avfall er opprettet som konsekvens av inngått samarbeidsavtale mellom NFFA og Avfall Norge. Målet med samarbeidet er å styrke medlemmenes interesser innen farlig avfall og sirkulærøkonomien, og at det arbeides effektivt og koordinert.

Fagforum farlig avfall er det sentrale organet for å identifisere og gjennomføre samarbeidsaktiviteter.

Bakgrunnen for samarbeidsavtalen mellom NFFA og Avfall Norge, er de to foreningenes komplementære funksjon:

  • Avfall Norge som den samlende bransjeforeningen. Samler alle interessegrupper innen avfall og gjenvinning. Være aktiv tilrettelegger for bransjens rolle innen sirkulær økonomien og posisjonere en samlet bransje. Fasilitere bransjesamarbeid og faglig dialog fremfor betydelig ressursbruk til fordypning innen spesielle, avgrensede fagområder.
  • NFFA som ekspertorganisasjon med fokus på farlig avfall. Med betydelig ressursbruk innen fagområdet farlig avfall, radioaktivt avfall og spesialavfall. Med aktiviteter som bl.a. ivaretar kompetanseutvikling, infrastruktur og myndighetsforståelse som sikrer aktørenes og miljøets interesser.

Samarbeidsavtalen rokker ikke ved at AN og NFFA er selvstendige bransjeforeninger med besluttende organer og ulik innretning.