Mange av våre medlemmer venter spent på bebudet "hasteforskrift" og etterspør status. Ny status er at konkret utkast er i prosess og at NFFA er av de som nå utarbeider innspill. Vi antar at "hasteforskrift" og beskrivelse av midlertidige unntak av Avfallsforskiftens kapitell 11 vil foreligge om noen dager.