MIljødirektoratet har i dag publisert ny informasjon om eksport / import av avfall, bl.a. gjeldende endring i eksisterende samtykker, elektroniske følgedokumenter og forholdene ved grenseoverganger. Les mer her!