Varsler

29.03.2020 18:37

Korona: Her er veilederen som skal sikre nødvendig transport og nødvendig reise

Som de fleste har registrert, pågikk i helgen diskusjoner som resulterte i nasjonal veileder som skal sikre lik praktisering mellom kommunene. Dette er viktig for mange av våre medlemmer, og NFFA ga i helgen sin støtte til NHO og LO sine standpunkter. Her er veilederen som også skal sikre at arbeids…

Les mer
26.03.2020 17:31

Ny informasjon om import / eksport av avfall under korona-situasjonen.

MIljødirektoratet har i dag publisert ny informasjon om eksport / import av avfall, bl.a. gjeldende endring i eksisterende samtykker, elektroniske følgedokumenter og forholdene ved grenseoverganger. Les mer her!

Les mer
26.03.2020 12:09

Konkurransetilsynet under korona: Samfunnskritisk samarbeid om avfall kan gå foran konkurranseloven

Bransjebladet Avfallsbransjen.no har intervjuet Konkurransetilsynet, Artikkelen kan inneholde relevant informasjon for våre medlemmer. Les her!

Les mer
25.03.2020 11:59

Status "hasteforskrift": Utkast bearbeides nå

Mange av våre medlemmer venter spent på bebudet "hasteforskrift" og etterspør status. Ny status er at konkret utkast er i prosess og at NFFA er av de som nå utarbeider innspill. Vi antar at "hasteforskrift" og beskrivelse av midlertidige unntak av Avfallsforskiftens kapitell 11 vil foreligge om noen…

Les mer
24.03.2020 15:39

Tiltak under korona-situasjonen: Sikkerhetsrådgiverne i NFFA ønsker økt samspill

NFFAs medlemmer har nettopp fått utspill fra Forum for sikkerhetsrådgivere i NFFA gjennom nyhetsbrev fra oss. Styret i forumet oppfordrer til at sikkerhetsrådgiverne oppgir kontaktinformasjon slik at kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers av selskapene kan skje. Se oppfordringen fra interimssty…

Les mer
23.03.2020 14:59

Korona: DSB om transport av farlig gods

DSB har kunngjort midlertidige unntak som kan berøre endel av NFFAs medlemmer med egne eller innleide sjåfører med ADR-kompetanse. Les om de midlertidige unntakene her. 

Les mer
23.03.2020 12:36

Korona-situasjonen: Hasteforskrift ennå ikke besluttet / klar

Det er ennå ikke publisert noe fra Miljødirektoratet om bebudet hasteforskrift som avfallsbransjen kan forholde seg til i nå-situasjonen. Som kjent har NFFA med bakgrunn i innspill fra våre medlemmer gitt innspill til forskriften. 

20.03.2020 10:48

Miljødirektoratet med egen mailadresse / nettsted i koronasituasjonen

Informasjon tilpasset ikke minst avfall / farlig avfall hvor all relevant forsøkes samlet. Oppdateres løpende. Spesiell mailadresse for henvendelser som (NB) er relatert aktuell situasjon: korona@miljodir.no. Link til nettsted: Trykk her og lagre adressen i din nettleser!

Les mer
19.03.2020 12:48

KORONA: NFFAs innspill til "hasteforskrift"

Basert på innspill fra medlemmene og med gjennomgang i NFFAs styre, har vi sendt Miljødirektoratet innspill til momenter i en "hasteforskrift" innen avfallsområdet. Samtidig ber vi om at de ulike myndighetene relatert farlig avfalls- og avfallsområdet koordinerer seg. Les innspillet her! Medlemmer s…

Les mer
19.03.2020 08:22

OPPFORDRING I KORONA-SITUASJONEN: Vurder hensiktsmessigheten ved å stenge gjenbruksstasjoner!

Flere NFFA-medlemmer påpeker at det kan få flere uheldige konsekvenser - ikke minst for farlig avfall - at stadig flere gjenbruksstasjoner stenges. Alle må ha forståelse for de vurderinger som gjøres lokalt, men NFFA oppfordrer eierne av gjenbruksstasjonene å vurdere alternativer til full stans i mo…

Les mer
18.03.2020 11:48

KORONA-SITUASJONEN: Informasjon om spesielt smittefarlig avfall

Mange av NFFAs medlemmer kommer naturlig i befatning med smittefarlig avfall. Det kan være nyttig å lese DSBs veileder i sammenhengen som omhandler forsendelse av smittefarlig biologisk materiale. Du finner den her.

Gjeldende forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste k…

Les mer
18.03.2020 09:28

SISTE OM KORONA FRA NFFA: Vi jobber med, og ber medlemmene om innspill til "hasteforskrift"

NFFAs styre er involvert i arbeidet. Disse bør representere verdikjeden for farlig avfall, og har rolle uavhengig av selskapene de kommer fra. Vi ber om tilbakemelding også fra alle våre 130 medlemsvirksomheter. Det understrekes at momentene som sendes oss må være "prioritert nødvendig", ikke utform…

Les mer
17.03.2020 13:59

SISTE FRA NFFA OM KORONA-SITUASJONEN: NSO med beskjed vedr. industrivern.

Innfrielse av krav om industrivern kan være utfordrende i disse dager samtidig med operativ drift/bemanningssituasjonen. Medlemmer oppfordres til dialog med NSO og DSB. Her følger informasjon fra NSO: "NSO vet mange bransjer og mange bedrifter sliter hardt av flere grunner i disse dager. Andre har f…

Les mer
17.03.2020 10:22

DIALOG MILJØDIREKTORATET/NFFA I DAG: Mulig hasteforskrift kommer.

NFFA har hatt Skype-møte med ledelse og sentrale personer innen farlig avfall i Miljødirektoratet. Problemstillinger diskutert og under avklaring, bl.a. behov for ekstraordinære tiltak f.eks. relatert tillatelser, ubetjente stasjoner farlig avfall, garantikrav. Informasjon formidles senere. Direktor…

Les mer
17.03.2020 08:27

Godstransport over grensene tillatt

VIKTIG PRESISERING: Godstransport over grensen til Norge er tillatt, herunder farlig avfall. Misforståelser er registrert hos enkelte logistikkselskaper.

16.03.2020 12:32

Siste fra NFFA om korona-situasjonen

FULLSTENDIG OG SPESIFISERT LISTE. Her er fullstendig og spesifisert liste fra ansvarlige myndigheter som viser virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole. Farlig avfallshåndtering er inkludert. Se listen her.

 

Les mer
Fant du det du lette etter?