Varsler

28.04.2020 12:26

Kontaktpersoner i Miljødirektoratet

Det kan være utfordrende å vite hvem i Miljødirektoratet man skal adressere ulike temaer, spesielt i en situasjon hvor korona preget hverdagen hos alle parter. Saksbehandler er selvsagt viktig kontaktpunkt, men dersom man ikke har slik, er dette liste over kontaktpersoner pr. aktuelt tema:

  • Midlerti…
Les mer
20.04.2020 14:16

Informasjon om samdeklarering

Flere medlemmer melder spørsmål knyttet til samdeklarering i disse korona-tider. Noen av dem er relatert til muligheten for fortsatt bruk av PDF-dokument samt hva som ligger i uttrykket "lignende avfallstoffnummer", slik det er referert i den nye veilederen (som vi oppfatter få av medlemmene er kjen…

Les mer
14.04.2020 06:00

Svar fra Finansdepartementet om lønnskostnader medregnet i kompensasjonsgrunnlaget.

Som meldt tidligere, har NFFA anmodet Finansdepartementet om å vurdere om lønnskostnader bør inngå i beregningsgrunnlaget for faste kostnader, og derved kompensasjonsgrunnlaget i regjeringens tiltakspakke (Prop. 70 LS).  Årsaken er det avhengighets- og kontinuitetsforholdet som eksisterer i farlig a…

Les mer
08.04.2020 11:15

Informasjon om radioaktivt avfall under Korona-situasjonen

I forbindelse med korona har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) laget et informasjonsskriv som sendes til utvalgte virksomheter som har radioaktive strålekilder, radioaktivt materiale, radioaktivt avfall eller nukleært materiale. Les informasjon fra DSA her!

Fagdirektør Mette Nilsen …

Les mer
06.04.2020 14:01

Korona-situasjonen: NFFA med innspill for å ivareta avhengighetsforholdet i farlig avfallskjeden.

NFFA har anmodet Finansdepartementet om å vurdere om lønnskostnader bør inngå i beregningsgrunnlaget for faste kostnader, og derved kompensasjonsgrunnlaget i regjeringens tiltakspakke (Prop. 70 LS).  Årsaken er det avhengighets- og kontinuitetsforholdet som eksisterer i farlig avfallskjeden for få o…

Les mer
06.04.2020 12:39

Korona-situasjonen: Bedrifter kan søke om dekning av renovasjon og avfallshåndtering

Proposisjonen som nå er til behandling i Stortinget, foreslår at renovasjon og avfallshåndtering er blant de kostnader norske bedrifter kan søke om kontantstøtte for dekning av. Les mer på Avfallsbransjen.no

Les mer
03.04.2020 16:31

Korona: Mer informasjon om smittefarlig avfall

Nettsiden til Miljødirektoratet er nå oppdatert bl.a. med smittefarlig avfall. Direktoratet melder til NFFA at man venter mer utfyllende informasjon fra Folkehelseinstituttet, som det vil bli linket til straks den foreligger.  Les mer her!

Miljødirektoratet kommenterer forøvrig situasjonen slik i e-…

Les mer
01.04.2020 18:50

Endelig: Midlertidige forskrifter med unntak er klare

Miljødirektoratet har nå publisert de s.k. "hasteforskriftene". som gjelder midlertidige unntak fra Avfallsforskriften om farlig avfall samt forskrift om midlertidig utvidelse av rammene for mottak og mellomlagring av ordinært avfall.  

Se unntak om farlig avfall her.

Se midlertidig utvidelse av ram…

Les mer
01.04.2020 13:31

Korona: Nye retningslinjer i EU om grensekryssende transport av avfall til gjenvinning

Retningslinjene gir råd til myndighetene innen EØS-området. Formålet er at transporten skal skje sikkert og smidig. Flere NFFA-medlemmer kan ha nytte av å kjenne til de nye retningslinjene. Les retningslinjene her.

Les mer
31.03.2020 15:00

Korona-situasjonen: NFFA prøver å avklare forhold relatert til smittefarlig avfall / risikoavfall

NFFA har de siste dagene fått flere henvendelser relatert smittefarlig / risikoavfall. På vår anmodning skal Miljødirektoratet gjøre avklaringer med FHI. Vi venter fortsatt på denne avklaringen. Vi ber våre medlemmer i mellomtiden være obs på denne oppdateringen fra FHIs hjemmeside. Sålangt kan vi i…

Les mer
31.03.2020 09:32

SISTE: Gjenbruksstasjonene i Oslo gjenåpner 1. april!

Oslo kommune har besluttet at de store gjenbruksstasjonene med visse tilpasninger åpnes igjen fra 1. april. Se her for informasjon. Dette er godt nytt også for NFFAs medlemmer. Vi har tidligere anmodet andre gjenbruksstasjoner om det samme. I underkant av 50 prosent av gjenbruksstasjonene i Norge va…

Les mer
29.03.2020 18:37

Korona: Her er veilederen som skal sikre nødvendig transport og nødvendig reise

Som de fleste har registrert, pågikk i helgen diskusjoner som resulterte i nasjonal veileder som skal sikre lik praktisering mellom kommunene. Dette er viktig for mange av våre medlemmer, og NFFA ga i helgen sin støtte til NHO og LO sine standpunkter. Her er veilederen som skal sikre at arbeidstaker…

Les mer
26.03.2020 17:31

Ny informasjon om import / eksport av avfall under korona-situasjonen.

MIljødirektoratet har i dag publisert ny informasjon om eksport / import av avfall, bl.a. gjeldende endring i eksisterende samtykker, elektroniske følgedokumenter og forholdene ved grenseoverganger. Les mer her!

Les mer
26.03.2020 12:09

Konkurransetilsynet under korona: Samfunnskritisk samarbeid om avfall kan gå foran konkurranseloven

Bransjebladet Avfallsbransjen.no har intervjuet Konkurransetilsynet, Artikkelen kan inneholde relevant informasjon for våre medlemmer. Les her!

Les mer
25.03.2020 11:59

Status "hasteforskrift": Utkast bearbeides nå

Mange av våre medlemmer venter spent på bebudet "hasteforskrift" og etterspør status. Ny status er at konkret utkast er i prosess og at NFFA er av de som nå utarbeider innspill. Vi antar at "hasteforskrift" og beskrivelse av midlertidige unntak av Avfallsforskiftens kapitell 11 vil foreligge om noen…

Les mer
24.03.2020 15:39

Tiltak under korona-situasjonen: Sikkerhetsrådgiverne i NFFA ønsker økt samspill

NFFAs medlemmer har nettopp fått utspill fra Forum for sikkerhetsrådgivere i NFFA gjennom nyhetsbrev fra oss. Styret i forumet oppfordrer til at sikkerhetsrådgiverne oppgir kontaktinformasjon slik at kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers av selskapene kan skje. Se oppfordringen fra interimssty…

Les mer
23.03.2020 14:59

Korona: DSB om transport av farlig gods

DSB har kunngjort midlertidige unntak som kan berøre endel av NFFAs medlemmer med egne eller innleide sjåfører med ADR-kompetanse. Les om de midlertidige unntakene her. 

Les mer
23.03.2020 12:36

Korona-situasjonen: Hasteforskrift ennå ikke besluttet / klar

Det er ennå ikke publisert noe fra Miljødirektoratet om bebudet hasteforskrift som avfallsbransjen kan forholde seg til i nå-situasjonen. Som kjent har NFFA med bakgrunn i innspill fra våre medlemmer gitt innspill til forskriften. 

20.03.2020 10:48

Miljødirektoratet med egen mailadresse / nettsted i koronasituasjonen

Informasjon tilpasset ikke minst avfall / farlig avfall hvor all relevant forsøkes samlet. Oppdateres løpende. Spesiell mailadresse for henvendelser som (NB) er relatert aktuell situasjon: korona@miljodir.no. Link til nettsted: Trykk her og lagre adressen i din nettleser!

Les mer
19.03.2020 12:48

KORONA: NFFAs innspill til "hasteforskrift"

Basert på innspill fra medlemmene og med gjennomgang i NFFAs styre, har vi sendt Miljødirektoratet innspill til momenter i en "hasteforskrift" innen avfallsområdet. Samtidig ber vi om at de ulike myndighetene relatert farlig avfalls- og avfallsområdet koordinerer seg. Les innspillet her! Medlemmer s…

Les mer
19.03.2020 08:22

OPPFORDRING I KORONA-SITUASJONEN: Vurder hensiktsmessigheten ved å stenge gjenbruksstasjoner!

Flere NFFA-medlemmer påpeker at det kan få flere uheldige konsekvenser - ikke minst for farlig avfall - at stadig flere gjenbruksstasjoner stenges. Alle må ha forståelse for de vurderinger som gjøres lokalt, men NFFA oppfordrer eierne av gjenbruksstasjonene å vurdere alternativer til full stans i mo…

Les mer
18.03.2020 11:48

KORONA-SITUASJONEN: Informasjon om spesielt smittefarlig avfall

Mange av NFFAs medlemmer kommer naturlig i befatning med smittefarlig avfall. Det kan være nyttig å lese DSBs veileder i sammenhengen som omhandler forsendelse av smittefarlig biologisk materiale. Du finner den her.

Gjeldende forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste k…

Les mer
18.03.2020 09:28

SISTE OM KORONA FRA NFFA: Vi jobber med, og ber medlemmene om innspill til "hasteforskrift"

NFFAs styre er involvert i arbeidet. Disse bør representere verdikjeden for farlig avfall, og har rolle uavhengig av selskapene de kommer fra. Vi ber om tilbakemelding også fra alle våre 130 medlemsvirksomheter. Det understrekes at momentene som sendes oss må være "prioritert nødvendig", ikke utform…

Les mer
17.03.2020 13:59

SISTE FRA NFFA OM KORONA-SITUASJONEN: NSO med beskjed vedr. industrivern.

Innfrielse av krav om industrivern kan være utfordrende i disse dager samtidig med operativ drift/bemanningssituasjonen. Medlemmer oppfordres til dialog med NSO og DSB. Her følger informasjon fra NSO: "NSO vet mange bransjer og mange bedrifter sliter hardt av flere grunner i disse dager. Andre har f…

Les mer
17.03.2020 10:22

DIALOG MILJØDIREKTORATET/NFFA I DAG: Mulig hasteforskrift kommer.

NFFA har hatt Skype-møte med ledelse og sentrale personer innen farlig avfall i Miljødirektoratet. Problemstillinger diskutert og under avklaring, bl.a. behov for ekstraordinære tiltak f.eks. relatert tillatelser, ubetjente stasjoner farlig avfall, garantikrav. Informasjon formidles senere. Direktor…

Les mer
17.03.2020 08:27

Godstransport over grensene tillatt

VIKTIG PRESISERING: Godstransport over grensen til Norge er tillatt, herunder farlig avfall. Misforståelser er registrert hos enkelte logistikkselskaper.

16.03.2020 12:32

Siste fra NFFA om korona-situasjonen

FULLSTENDIG OG SPESIFISERT LISTE. Her er fullstendig og spesifisert liste fra ansvarlige myndigheter som viser virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole. Farlig avfallshåndtering er inkludert. Se listen her.

 

Les mer
Fant du det du lette etter?