Problemstillinger som ønskes avklart

Presset på myndighetene er nå betydelig. NFFA vil avhjelpe. Vi ber medlemmene melde til oss behov for avklaringer, presiseringer og andre forhold som aktørene trenger myndighetenes tilbakemelding på. Myndigheter i sammenhengen er Miljødirektoratet, DSB og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Følg disse retningslinjene i skjema som brukes:

  • Meld opp forhold som ikke er altfor spesifikke for din virksomhet
  • Kun forhold relatert til pågående situasjon med korona-smitte og farlig avfall, smittefarlig og radioaktivt avfall
  • Vær presis i formuleringene, men kortfattet 
  • Vær trygg på at virksomhetens eller din identitet ikke refereres videre av oss

Meld inn problemstilling

Selskapet du representerer
Problemstilling som ønskes meldt inn og avklart med myndighetene
Ja, jeg bekrefter at NFFA kan benytte denne informasjonen for å avklare problemstillingen med myndighetene. (Navn, selskap og e-post blir ikke formidlet fra NFFA, men benyttes til å kunne besvare henvendelsen)

 

Fant du det du lette etter?