Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR)

989 018 043
Innlandet
Kristin Korslund
Postboks 155, 2402 Elverum
St. Olavsgate 8, 2406 Elverum

Mottak, henting og lagring av husholdningsavfall og avfall fra små næringsbedrifter. Drift av tre gjenvinningsstasjoner.

Fant du det du lette etter?