Renovasjons- og gjenvinningsetaten (Oslo kommune)

923 954 791
Oslo
Marianne Wiker Stensland
Postboks 14 Vollebekk, 0516 OSLO
Haraldrudveien 20, 0581 OSLO

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, lilla og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Vi samler inn papp, papir og kartong som blir til nye produkter. Det samme gjelder glass- og metallemballasje og tekstiler på innsamlingspunkter i hele byen. Ting du ikke vil ha lenger, kan leveres på våre mini- og gjenbruksstasjoner. Der kan du også levere farlig avfall.

Hageavfall og større typer avfall kan du levere på våre gjenbruksstasjoner. Hageavfallet blir til førsteklasses jordprodukter. Det andre avfallet blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte.

Bor du i Oslo har du plikt til å kildesortere og sikre at avfallet blir tatt hånd om på en miljøforsvarlig måte. Riktig kildesortering ved kjøkkenbenken og ellers i hverdagen kommer miljøet og byen til gode.

Takk for at du kildesorterer!

Fant du det du lette etter?