Mycoteam AS

940351022
Oslo
Ranjeni Sivasubramaniam
Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO
Børrestuveien 3, 0373 OSLO

Mycoteam har opparbeidet omfattende kunnskap om undersøkelse og vurdering av fukt- og biologiske bygningsskader. Dette gjennom egen erfaring og forskning, og samarbeid med andre anerkjente fag- og forskningsmiljøer. Vårt laboratorium har en spesialkompetanse på analyse av både biologiske skadegjørere som muggsopp, råtesopp, skadedyr, og på uorganiske partikler inklusive asbest. I tillegg arbeider vi med radonundersøkelser.

Fant du det du lette etter?