Mycoteam AS

940351022
Oslo
Trygve Devold Kjellsen
faktura på ehf til org.nummer 940351022
Postboks 5 Blindern, 0313 Oslo

Mycoteam har opparbeidet omfattende kunnskap om undersøkelse og vurdering av fukt- og biologiske bygningsskader. Dette gjennom egen erfaring og forskning, og samarbeid med andre anerkjente fag- og forskningsmiljøer. Vårt laboratorium har en spesialkompetanse på analyse av både biologiske skadegjørere som muggsopp, råtesopp, skadedyr, og på uorganiske partikler inklusive asbest. I tillegg arbeider vi med radonundersøkelser.

Fant du det du lette etter?