NFFA har bedt medlemmene melde inn hvilke type utfordringer man opplever. Vi vil på bakgrunn av disse vurdere å informere Miljødirektoratet om erfaringene. Vi henviser til vårt nyhetsbrev (distribuert 02.03.20) for mer informasjon.

I nyhetsbrev til medlemmene informerer NFFA om de betingelser som gjelder for samdeklarering, og hvem som har anledning til slik deklarering.

Forøvrig har Miljødirektoratet valgt ny IT-leverandør bl.a. for vedlikehold og videreutvikling av Avfallsdeklarering.no. Den nye leverandøren som etterfølger COWI på denne oppgaven er Inmeta AS.