NFFA mener følgende forhold må legges til grunn:

  • Gjør individuelle vurderinger hva gjelder hvilke ansatte (med barn) som fysisk må være på arbeidsplass for at virksomheten skal opprettholde drift (f.eks. mottak og behandling av avfall). 
  • Gjør individuelle vurderinger av konsekvens av driftsstans forårsaket av personellmangel, herunder konsekvens for andre kritiske samfunnsfunksjoner på Helsedirektoratets liste samt konsekvenser for andre forhold som ikke kan forankres på direktoratets liste (eksempelvis produksjon av medisin eller andre helt påkrevde forbruks- og innsatsprodukter).
  • Utred og beskriv kort (som eventuell dokumentasjon) hva stans i virksomheten - som som konsekvens av at ansatte ikke har barnehagetilbud - vil forårsake av samfunnskritisk art.
  • Vis samfunnsansvar!

NB: Helsedirektoratet understreker at personer i risikogrupper (som f.eks. besteforeldre), ikke må brukes som barnevakt.