Tilsynsaksjonen har allerede startet i inneværende uke og vil etter planen vedvare til uke 19. Aksjonen gjennomføres i samarbeid med Fylkesmannen. I følge Miljødirektoratet finnes det omlag 34 000 tanker med olje, farlige kjemikalier eller farlig avfall på lokasjoner i Norge. Mange av NFFAs medlemmer har enkeltstående tanker eller tankfarmer.

Les mer om tilsynsaksjonen her!