Spørsmålet ble reist i forbindelse med at vårt medlem registrerte ulike oppfatninger om hvorvidt slike vinduer var tillatt knust i container for deretter videretransport til nedstrømsløsning. Vårt medlem mente ganske korrekt at dette ikke var lovlig, bl.a. grunnet fare for forurensning. Direktoratet har nå bekreftet ulovligheten av denne «behandlingsmetoden». Direktoratet viser til alminnelige bestemmelser i Forurensningslovens kapittel 2, bl.a. §7. Du får mer informasjon om vinduer også på Byggemiljø.no!