Mange er de som ikke forstår samfunnsrollen til oss som på ulike måter håndterer farlig avvfall. De fleste forstår heller ikke at det er forbrukerne selv - direkte eller indirekte - som er opphavet til farlig avfall. Ja, at vi alle omgås slikt "avfall" i form av produkter vi daglig benytter oss av.

Denne filmen er  basert på Torbjørn Steensrud foredrag på Farlig avfallskonferansen 2019. Torbjørn jobber til daglig i Stena Recycling, og er også styremedlem i NFFA. Foredraget fikk mange positive reaksjoner. Flere ønsket å bruke innholdet. Vi har derfor bedt Torbjørn komme til studio for å gjøre et eget filmopptak basert på foredraget. Her kan du se resultatet (som allerede har ligget på NFFAs hjemmeside en stund)! Del gjerne denne filmen på egne hjemmesider ved å kopiere koden og deretter lime den inn der du vil dele filmen, f.eks. på din egen hjemmeside eller på Facebook.

Filmen får du tilgjengelig her!