Nærmere 70 personer var tilstede på seminaret hvor en rekke spesielt kompetente foredragsholdere delte av sin kunnskap og erfaringer. Her er foredragene:

De som ønsker mer informasjon og kompetanse om juridiske forhold, lover og forskrifter som regulerer avfallsbransjen bør notere seg serie med korte frokostwebinarer (kurs i avfallsrett) med Einar Bratteng 30. mai, 1. juni samt 3. juni (arrangeres sammen med Avfall Norge. Les her her

Vi henviser også til "Juridisk hjørne på NFFAs hjemmesider samt også vår funksjon "Spør advokaten" samme sted.