-Vi er gledelig overrasket, men ikke forundret. Behovet fremstår ikke på grunn av lav kompetanse hos de som håndterer farlig avfall, men fordi dette fagområdet er det mest kompliserte og kompetansekrevende innen avfallssektoren, mener generalsekretær Roar Hansen i Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Han henviser til komplekst og omfattende regelverk samt behov for tolkninger i sammenhenger hvor fasit ikke er åpenbar.

Nødvendig å sette ned foten i gråsoner

NFFAs prosjektleder Marit Lindstad, Anne-Mette Lillehagen fra AS Farlig Gods samt NFFAs jurist Einar Bratteng har vært sentrale i arbeidet med den nye veilederen for 2019-2021. En ekspertgruppe med erfarne bransjefolk i NFFAs medlemsmasse har vært referansepunkter i det omfattende arbeidet. Representanter fra DSB, Miljødirektoratet samt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er blitt forelagt problemstillinger underveis i prosjektet. NFFA understreker allikevel at bransjeforeningen selv tar ansvar for det faglige innholdet i veilederen.

 -På enkelte områder har vi gjort vurderinger og nødvendige avklaringer samt anbefalinger. Dette innenfor områder som selv ikke myndighetene kan gi eksakte svar på. På denne måten bidrar NFFA-veilederen til å etablere bransjestandarder og retningslinjer som gir de som håndterer, deklarerer og transporterer farlig avfall og radioaktivt avfall en større grad av trygghet i arbeidet, mener Roar Hansen og tillegger:

-Ambisjonen med NFFA-veilederen er å formidle den betydelige kompetanse som finnes blant våre medlemmer som sørger for forsvarlig håndtering av avfallet. Målet må være at veilederen også bidrar til reduserte avvik og uønskede hendelser i bransjen. Det gjøres samtidig oppmerksom på at det under område "Informasjon om utvalgte avfallstyper" i NFFA-tabellens digitale utgave fortsatt pågår forbedringer og utvikling ved årsskifte. 

Komplementær bl.a. til Avfallsdeklarering.no

NFFA-veilederen hensyntar flere aktuelle behov i farlig avfallsbransjen akkurat nå. Bl.a. er den komplementær til informasjon som gis i det eksisterende, elektroniske deklarasjonssystemet for farlig avfall og radioaktivt avfall (Avfallsdeklarering.no).

-Totalt sett er endringene i veilederen for 2019-2021 så omfattende at NFFA anbefaler å ta tidligere versjoner ut av bruk, poengterer Roar Hansen.

Bestill veilederen her!