Seminaret vil belyse miljørelevante problemstillinger for behandlingsanlegg for avfall. Imidlertid omfatter ikke seminaret problemstillinger relatert til avfallsforbrenning.

Årets seminar, som er gratis, arrangeres som to webinarer: 25. mai og 1. juni fra 09.00 - 11.30. Det er Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA som tradisjonen tro arrangerer seminaret. 

Arbeidet med årets program pågår. Det vil bli formidlet nyttig informasjon fra Miljødirektoratet, herunder bl.a. endringer i forurensningsloven vedr. avfallfasens opphør. Deltakerne får også innblikk i status i implementeringen av BAT-konklusjoner i tillatelsene samt får formidlet erfaringer to virksomheter har med endringer i sine tillatelser. Kartlegging av materialstrømmer i prosessindustrien, EUs taksonomi samt informasjon om ny offentlig godkjent høyere fagutdanning innen farlig avfall og miljøgifter er andre temaer det jobbes med.

Endelig program offentliggjøres senere, men påmelding kan skje allerede nå via hjemmesidene til Norsk Industri: 

Webinar for avfalls- og gjenvinningsanlegg (norskindustri.no)