Prosjektet gjennomføres av NGI og SINTEF og vil vare fram til september 2020. Arbeidet skjer i kjølvannet av at Miljødirektoratet har hevet den veiledende grenseverdien for seksverdig krom i betong til 8 mg/kg. Dette er økning fra 2 mg/kg som ble innført i 2016, og ble vurdert som barriere for gjenvinning. Statistikk fra bygge- og anleggsnæringen viste 529 000 tonn betongavfall til deponi i 2016, mens tallet i 2017 var hele 791 000 tonn til deponi isteden for gjenvinning.  Dette skjedde samtidig med at EUs handlingsplan målsatte 70 % gjenvinning fra bygg- og anleggssektoren innen 2020.

Selv om det ble innført ny grenseverdi på 8 mg/kg har Miljødirektoratet presisert at dette er midlertidig verdi. Endelig grenseverdi vil ikke settes før man har mer grunnlag på plass, og prosjektet som nå gjennomføres vil være viktig for å framskaffe slikt grunnlag.   

Prosjektleder i NGI melder nå før årsskifte om en liten forsinkelse forårsaket av utfordringer i innhenting av prøvemateriale som er sporbart. Laboratorieforsøkene vil derfor få oppstart først i januar.  

Miljødirektoratet er forøvrig selv engasjert i prosjektet.  

(Foto: Norsas)

Les Miljødirektoratets brev til NHP om gjenvinning av betong.

Her er Miljødirektoratets faktaark med de gjeldende grenseverdier (oppdatert november 2019)