NFFAs medlemmer er informert gjennom eget nyhetsbrev hvor kontaktinformasjon til den anerkjente forsikringsmegleren Willis Towers Watson fremgår. Løsningen som nå tilbys består av en påkravsgaranti utstedt av forsikringsselskap. Dette bør gi det enkelte medlem større økonomisk fleksibilitet fremfor å binde egenkapital.

Miljødirektoratet har nå meldt at de aksepterer en slik løsning på linje med bankgarantier. 

Som kjent, er mottak-, mellomlagrings- og behandlingsanlegg underlagt kravet om finansiell sikkerhet. Kravet gjelder også kommunale virksomheter organisert som AS.