Dokumenter sendes medlemmene senest 8. mai, slik vedtektene tilsier. Tross den digitale gjennomføringen, håper vi på  god deltakelse. Foruten informasjon fra aktivitetsåret 2019, vil det på årsmøtet bli informert om NFFAs framtid, og hvordan korona-situasjonen påvirker foreningens viktige rolle framover. Som deltaker på årsmøtet vil du kunne påvirke NFFAs utvikling, og ikke minst hvilke representanter fra bransjen som skal sitte i foreningens styre.