Flere NFFA-medlemmer er sammen med Advokatfirmaet Berngaard med på å finansiere denne første norske doktorgraden innen avfallsrett. Berngaard vil også sammen med NFFA fungere som sekretariat for doktorgradsarbeidet og formalisere et ansettelsesforhold med Einar Bratteng. Det siste har vært påkrevd for universitetet og Forskningsrådets engasjement i doktorgradsarbeidet.

NFFA knytter seg til Berngaard

Berngaards engasjement i NFFA-jurist Einar Brattengs doktorgradsarbeid har gjort det naturlig for NFFA å inngå en samarbeidsavtale med Berngaard. Denne er uavhengig av NFFAs eksisterende avtale med Einar Bratteng som NFFA-jurist, og vil gi NFFA-medlemmene enkel tilgang til juridisk assistanse også utenfor avfallsrettslige spørsmål. Eksempler kan være kontraktsforhold, anskaffelsesrettslige problemstillinger, statsstøtte, arbeidsrettslige anliggender, forsikringsforhold, utforming av klager på forvaltningsvedtak, skatteforhold og kjøp og salg av virksomheter

NFFA med på å ta lederrolle innen avfallsjus

I flere år har NFFA gjennom Einar Bratteng sterkt engasjert seg i det komplekse feltet som består av lover, regler og forskrifter innenfor avfallsområdet. For Brattengs del har samarbeidet med NFFA sterkt bidratt til fagboken «Avfallsrett», utgitt på Universitetsforlaget for få måneder siden. Mange er de NFFA-medlemmer som har fått juridiske avklaringer gjennom Einars deltakelse i foreningens ekspertpanel. Overbevist om jussens betydning for våre medlemmer, tar NFFA nå neste skritt for å styrke servicen overfor medlemmer med behov for juridiske avklaringer innen avfalls- og gjenvinningsfeltet. Å ha Advokatfirmaet Berngaard som alliert i doktorgradsarbeidet har vært av avgjørende betydning. Om samarbeidet mellom Berngaard og NFFA, uttaler partene:

Managing partner Inger Roll-Matthiesen, Advokatfirmaet Berngaard:

-Vi har som advokatfirma en sterk ambisjon om å være en kompetent partner for avfall- og gjenvinningsaktørene. Denne ambisjonen skal vi virkeliggjøre ved at Einar Bratteng blir Partner og advokat i Berngaard og vi videreføring av samarbeidet med NFFA. Vi er innstilt på å satse tid og ressurser på å bygge kompetanse om bransjen og bli kjent med aktørenes behov. Et så viktig miljø som avfall- og gjenvinningsbransjen trenger spesialiserte jurister innenfor deres område. Organiseringen vi nå har fått til, gjør at tilgangen til Einar Bratteng for NFFAs medlemmer vil være akkurat som tidligere samtidig som vi sammen bidrar til å etablere et akademisk miljø av stor betydning for bransjen.   

Generalsekretær, Roar Hansen, NFFA:

-Vår forening har nytteverdi for medlemmene som overordnet ambisjon. Det vi nå iverksetter innenfor jus-området, er i tråd med denne ambisjonen. Samarbeidet med Einar Bratteng og nå også Advokatfirmaet Berngaard, vil ha stor betydning for NFFAs evne til å tilfredsstille medlemmenes behov på en kompetent og trygg måte.

Her er felles pressemelding fra NoWaste!, Norwegian Center of Circular Economy, Berngaard og NFFA om Einar Brattengs doktorgradsarbeid.

Managing partner i Advokatfirmaet Berngaard, Inger Roll-Matthiesen

Foto: Berngaard