All NFFAs aktivitet nå og fremover blir underlagt Folkehelseinstituttet og myndighetenes råd, anmodninger og restriksjoner. Vi anmoder våre medlemmer om det samme.

Konsekvenser for NFFAs servicetilbud

Vi har som ambisjon at NFFAs servicetilbud overfor våre medlemmer skal bli minst mulig berørt av situasjonen. Hva gjelder kurs og andre samlinger arbeider vi med alternative løsninger, bl.a.  digitale løsninger herunder "webinarer", Teams / Skype m.v. Dette også som følge av medlemmenes restriksjoner vedr. reiseforbud m.v. NFFA støtter et slikt «føre var»-prinsipp. 

Vi ber alle berørte merke seg følgende: 

 • Avtalte bedriftsinterne kurs hos våre medlemmer: Avklares med hvert enkelt medlem av NFFA.
 • Kurs 26. mars («Hva gjør avfall farlig?»): Planlegges gjennomført på digital plattform istedet for på hotell på Gardermoen. Derved håper vi at påmeldte kan delta fra sitt arbeidssted. Påmeldte informeres direkte.
 • Samling 15. april i arbeidsgruppe Farlig avfall og miljøgifter (NHP-nettverket): Vurdering pågår. Deltakere informeres direkte.
 • NFFAs årsmøte / medlemsmøte 29. april: Styret vil snarest beslutte gjennomføringsform eventuelt metode for gjennomføring i tråd med vedtektene. I tråd med disse skal årsmøte i NFFA skje innen utgangen av mai. 
 • Seminar for behandlingsanlegg 25. mai: Avklaring pågår mellom Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA som er samarbeidspartnere om dette seminaret. Påmeldte informeres direkte.

Generelle råd til våre medlemmer

Vi er kjent med at mange av våre medlemmer har innført regler som berører reiser, møtevirksomhet, adgang til å ta i møte besøk m.v. Enkelte har også tatt andre forholdsregler som bl.a.:

 • Forberede myndighetene, eller allerede søke, om midlertidige endringer i sine tillatelser (herunder mottak- og lagringskapasitet) av smittefarlig avfall spesielt
 • Instrukser overfor spesielt eksterne (utenlandske sjåfører) bl.a. om ikke å forlate kjøretøyet, ivareta hygieneregler på anlegget m.v.
 • Ha god dialog med alle kritiske samarbeidspartnere (herunder eventuelle nedstrømsløsninger i inn- og utland) hva gjelder bl.a. mottaksforhold, aktivitet som er avhengig av grensekryssing m.v.
 • Være ekstra påpasselig med å melde avvik og begrunne disse overfor myndighetene dersom korona-situasjonen medfører at tillatelsen eller andre restriksjoner må brytes.

I tillegg gjelder selvsagt de generelle rådene fra myndigheter og annen smittevernekspertise:

 • Unngå håndhilsning og velkomstklemmer. Hold avstand til folk (1 meter)
 • Hyppig håndvask (èn gang pr. time)
 • Plassere ut antibac-dispensere eller lignende som tilleggstiltak til håndvask
 • Rengjøring èn gang i løpet av arbeidsdagen av tastatur, datamus, mobil m.v. (bruk f.eks. antibac og papir)
 • Host i albuekrok / papirlommetørkle
 • Vær hjemme ved forkjølelsesymptomer
 • Ta med PC og annet nødvendig personlig utstyr, dokumenter m.v. hjem i tilfelle hjemmekontor blir påkrevd / er å anbefale
 • Opprett rutine for å overvåke meldinger som publiseres på Folkehelseinstituttets hjemmeside