I første fase består initiativet i å hente inn faktabeskrivelser, erfaringer, ønsker og opplevde problemstillinger i bransjen. Via en lenke nederst i denne artikkelen, kan både medlemmer og andre i bransjen anonymt gi tilbakemelding på en rekke forhold som senere kan gi grunnlag for nye tiltak fra NFFAs side. Dette kan være initiativ til forskriftsendringer, veiledningsmateriell, kurs m.v. Samarbeidet med DSA vil selvsagt fortsette også etter dette første, felles initiativet. Allerede på Farlig avfallskonferansen (25.-26. september) vil resultatet av faktainnhentingen bli presentert. Se mer om konferansen her!

NB: Selv om du ikke gir tilbakemelding på alle problemstillingene i spørreskjemaet, er det uansett svært nyttig at  du gir oss tilbakemelding på de forhold du finner relevante og "enkle" å svare på. Vi håper flest går inn på lenken nedenfor og deltar i faktainnhentingen.

Del dine synspunkter, innspill, erfaringer og tanker om radioaktivt avfall her!