Vedtaket ble fattet i et møte blant arrangørene, og ble begrunnet bl.a. med NFFAs engasjement i NHP-nettverket (Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall). Her leder NFFA arbeidsgruppen for farlig avfall, er nettverkets sekretariat og inngår i ledergruppen.

-NFFA ønsker å bidra til at Byggavfallskonferansen blir ytterligere relevant for de som jobber med denne avfallsfraksjonen. Vi vet at et stort antall av våre nær 120 medlemmer årlig deltar på denne konferansen, som i 2019 ble arrangert for 11. gang, kommenterer Roar Hansen i NFFA, og tillegger:

-NFFA er genuint opptatt av tiltak som tilfører avfallsbransjen praktisk nytteverdi bl.a. i form av kunnskap, verktøy og nettverk. Byggavfallskonferansen gir slik praktisk anvendbar oppdatering for de som jobber med bygningsavfall, poengterer Roar Hansen.

Byggavfallskonferansen arrangeres hvert år i februar.