På møtet med de to ministrene var NFFAs hovedbudskap at myndighetene nå må fatte beslutninger som bidrar til at den blokkerte situasjonen løses. Tross uklarhet bl.a. om fremtidige tonnasjer, er det et faktum at Norge trenger behandlings- og deponikapasitet for uorganisk farlig avfall. Man er på overtid i forhold til å få etablert denne kapasiteten før Langøya-deponiet er avsluttet, senest i 2024.

-Ingen aktører synes nå å ha mer beslutningsgrunnlag å tilføre for myndighetenes engasjement i saken, uttalte NFFA på ministermøtet, NFFA poengterte at situasjonen er kritisk,og krever beslutninger umiddelbart.

Les NFFAs høringsuttalelse her.