Dette blir den første boken i sitt slag, og er etterlenget av alle som arbeider innenfor det kompliserte avfalls- og gjenvinningsfeltet. Vi oppfordrer våre medlemmer til forhåndsbestille "Avfallsrett" her! Informer gjerne andre i ditt nettverk om at boken nå blir tilgjengelig. 

Boken viser hvordan det europeiske regelverket påvirker det norske avfallsregelverket og gir en oversikt over relevante kilder og dommer på området. Rammedirektivet for avfall og et betydelig antall dommer fra EU-domstolen får fyldig omtale. "Avfallsrett" gir også praktisk veiledning til virksomheter og personer som arbeider med avfallhåndtering. Dette skjer ved at fremstillingen i boken følger de enkelte ledd i verdikjeden. Derved får man oversikt over hvilke regler som gjelder ved innsamling, levering, mottak, behandling og eksport.

"Avfallsrett" vil definitivt få betydning og blir en referanse for de juridiske vurderinger som fremover blir gjort innenfor avfalls- og gjenvinningsfeltet. Derved er boken av stor interesse også for dommere, advokater, rådgivere, saksbehandlere i forvaltningen og andre som søker kunnskap om avfallsretten og underlag for sine vurderinger.

NFFA er stolt over å ha en så kompetent fagperson i vår kompetansepool, og som medlemmene har den aller største nytte av. 

Einar Bratteng mottar gjennom NFFA en voksende mengde henvendelser av juridisk karakter. Enkelte av disse er utenfor farlig avfallsområdet. På Einars egen nettside finnes slike temaer. Denne nettsiden kan du finne her!   

Foto (under): Einar Bratteng sammen med en annen viktig NFFA-medarbeider, Marit Lindstad. Einar nå med bok på Universitetsforlaget.