NFFA har i flere sammenhenger og i innspill til myndighetene påpekt påstått ulikebehandling fra Fylkesmannens side (nå: Statsforvalteren). På Farlig avfallskonferansen i 2018 holdt NFFA-jurist Einar Bratteng en presentasjon om temaet.

NFFA er glad for Miljødirektoratets initiativ, og venter spent på resultatet som trolig vil foreligge til høsten. 

I utlysningsteksten heter det: 

"Miljødirektoratet har behov for bistand for å kartlegge hvilke krav statsforvalterne stiller i tillatelsene til ulike typer avfallsanlegg som de er myndighet for. Vi trenger også en oversikt over anlegg statsforvalterne ikke stiller krav om tillatelse til. Vi er kjent med at det er ulikheter i kravstillingen i tillatelsene på tvers av embetene og vi ønsker å få en bedre oversikt over dette. Bistanden vil blant annet omfatte en gjennomgang av gjeldene tillatelser gitt av statsforvalteren og en kartlegging av hvilke forhold som gjør at statsforvalteren ikke stiller krav om tillatelse til enkelte avfallsanlegg. Avgrensninger i antall og type avfallsanlegg vil bli avklart etter oppstart. Resultatet av kartleggingen skal brukts i arbeidet med en tiltaksplan for å sikre likere rammer og vilkår på tvers av embeter, som at generelle krav tas inn i forskrift. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med statsforvalteren og Miljødirektoratet og primært foregår i perioden mars - juni 2021."