Som informert om, kommer ikke nye regler før 1. juli 2022 forutsatt at Justis- og beredskapsdepartementet også vedtar regelverket fra denne dato. Enkelte mottak har forberedt seg på nye regler allerede fra kommende årsskiftet, men har nå altså bedre tid til å forberede seg på, presiserer Miljødirektoratet overfor NFFA.

Pyrotekniske produkter som kommer inn på mottak, er gjentakende utfordring – og avvik – hos flere av NFFAs medlemmer. I ny forskrift forutsettes at betjente kommunale mottak for farlig avfall skal være pålagt å motta fyrverkeri fra forbruker. Pålegget gjelder fyrverkeri i kategori F1, F2 og F3, og skal skje kostnadsfritt for forbruker. Også de som markedsfører slikt fyrverkeri får nye krav. Utkast til forskrift har nettopp vært på høring, og NFFA har gitt sine uttalelser.

Den nye forskriften om pyrotekniske artikler vil altså gjelde fra 1. juli 2022 mot tidligere forutsatt 1. januar 2022. Forskriften pålegger også produsenter, importører eller distributører å hente fyrverkeri (F1, F2 og F3) som er levert inn på betjente kommunale mottak. Hentingen skal skje når avfallsmottaket har nådd 10 kg netto eksplosivinnhold. Uavhengig av mengden som er levert mottakene, skal de nevnte aktørene minimum èn gang i året sørge for å hente fyrverkeri på de kommunale mottakene.