Miljødirektoratets brev til Klima- og miljødepartementet gir minister Ola Elvestuen, Stortinget og øvrige politiske beslutningsmiljøer viktig forståelse av kompleksiteten innen farlig avfallsområdet. Brevets hovedbudskap oppsummerer direktoratet selv slik:

"Teknologiutvikling kan muliggjøre å materialgjenvinne noe mer farlig avfall, men det vil uansett være betydelig behov for deponering eller forbrenning".

Miljødirektoratets brev blir nå også et viktig innspill til det ekspertutvalget for farlig avfall som er nedsatt, og som skal avgi sin innstilling innen 1. november.

Les Miljødirektoratets brev her!

Se Miljødepartementets oppsummering på sine egne hjemmesider!