Utdanningen lanseres nå, med oppstart allerede 29. mars. Undervisningen skjer digitalt gjennom fem samlinger innenfor bransjens arbeidstid hver annen uke. Utdanningen egner seg også for ansatte i industri og næringsliv som genererer farlig avfall som konsekvens av sin produksjon. NFFA og FVT mener opplæringen dekker et stort behov blant profesjonelle virksomheter og ansatte med karrieremessige ambisjoner innenfor et område med stor samfunnsbetydning. 

Første bransjeprogram innen avfall og gjenvinning  

Det var i fjor FVT sammen med NFFA ble tildelt 4,3 mill. kroner av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Dette var første gang avfalls- og gjenvinningsbransjen ble tildelt ett av de tilsammen 11 myndighetsstøttede bransjeprogrammene. All undervisning er derved offentlig finansiert og medfører ikke studieavgift for elevene.

Tildelingen resulterer i at de to samarbeidspartnerne nå skal tilby ansatte i bransjen fire spesialiserte videreutdanninger som gir formalkompetanse i form av offentlig godkjente studiepoeng. Utdanningene innebærer ytterligere profesjonalisering av en samfunnskritisk bransje. Foruten «Lover og forskrifter», er de offentlig godkjente opplæringstilbudene «HMS-ledelse», «Transport og logistikk» samt «Håndtering av farlig avfall».

Grunnleggende juridisk forståelse blir  konkurransefortrinn

I forbindelse med utdanningene «Regelverk og forskrifter», som lanseres først, har NFFA og FVT sikret seg Norges mest anerkjente ressurs innen avfallsrett, advokat Einar Bratteng. Studiepoengene tildeles etter vurdering bestått / ikke bestått. Det kreves egeninnsats mellom web-samlingene og studentene må besvare en skriftlig oppgave ved opplæringens slutt.

Les mer på hjemmesidene til Fagskolen Vestfold og Telemark her!

Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA:

-Både avfall- og gjenvinningsbransjen og industrien generelt vil i den sirkulære økonomien stå overfor en juridisk virkelighet med stadig nye rammebetingelser. Forståelse av norsk – og ikke minst europeisk regelverk og regelverksutvikling – vil være med på å trygge investeringer, lønnsomhet og strategiske interesser. Viktige temaer som bl.a. systematisk mottakskontroll og forståelse av virksomhetenes tillatelser fra Miljødirektorat og/eller Statsforvalter inngår også i undervisningen.

Foto: Prosjektleder i NFFA, Marit Lindstad, sammen med advokat Einar Bratteng i NFFAs samarbeidspartner Advokatfirmaet Berngaard. Bratteng skal undervise i den nye opplæringsmodulen.