Norsk forening for farlig avfall (NFFA) mener dette er en anerkjennelse av farlig avfallsaktørenes betydning for et rent miljø og et sirkulært samfunn.

Det var denne uken Kompetanse Norge besluttet å bevilge 2,5 mill. kroner til Fagskolen Vestfold og Telemark samt NFFAs felles arbeid med å utvikle utdanningstilbudet. De to samarbeidspartnerne starter umiddelbart prosjektet, og oppstart av studiet planlegges å kunne skje for deltakere over hele landet i august 2021.

-Farlig avfall har hittil «druknet» i ambisjonene om sirkulær økonomi. Denne avfallsfraksjonen har dessverre blitt synonymt med deponi og lokalisering av nødvendig deponikapasitet. Høy kompetanse, avansert teknologi og anerkjent profesjonalitet vil kreves for også i fremtiden å kunne tilse at miljøgifter tas ut av kretsløpet. Disse forholdene er underkommunisert, mener generalsekretær Roar Hansen i Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

-NFFAs initiativ for å utvikle utdanningstilbudet samsvarer med våre ambisjoner om å tilby høyere yrkesfaglige utdanninger, kommenterer Hans Ole Dyrseth. Han leder prosjekt- og markedsavdelingen i Fagskolen Vestfold og Telemark og er svært tilfreds med Kompetanse Norge sin bevilgning.

Hansen og Dyrseth poengterer at man innen 1. mars vil søke utdanningsløpet godkjent av NOKUT (Kunnskapsdepartementets nasjonale organ for kvalitet i utdanningen). Gjennom formalisering oppnås standardisert og dokumentert kompetanse i tråd med forskriftskrav, gjenvinnings-ambisjonene og andre forhold som underbygger trygg håndtering av samfunnets miljøgifter herunder ambisjonen om en sirkulær økonomi, fremhever de begge.

-De to samarbeidspartnerne vil nå gå i dialog med NFFAs medlemsbedrifter og avfallsprodusentene for bl.a. å spesifisere faglig innhold i utdanningsløpet og etablere arbeidsgrupper som skal delta i utformingen av utdanningen. På den måten skal det gis et betydningsfullt bidrag til å sikre bransjen og samfunnets behov for trygg håndtering av store mengder miljøgifter i tiårene fremover, poengterer Hans Ole Dyrseth i Fagskolen og Roar Hansen i NFFA.

Foto: Styreleder Bjørn Roger Broen (t.v)og generalsekretær Roar Hansen i NFFA kan glede seg over  å kunne igangsette et historisk yrkesfaglig løft innen farlig avfallsområdet.