De som omfattes av ny BAT er anlegg som kan sluttbehandle eller gjenvinne mer enn 10 tonn farlig avfall pr. dag. I tillegg omfattes anlegg som kan sluttbehandle eller gjenvinne henholdsvis 50 tonn eller 75 ordinært avfall pr. dag.

Seminaret viste med tydelighet det omfattende arbeidet industrien, men også Miljødirektoratet og Fylkesmannen nå har foran seg.

Det som vil skje fra myndighetene i 2019, er bl.a. kartlegging av de aktuelle virksomhetene som er berørt av BREF for avfallsanlegg. Disse virksomhetene vil få i oppgave å vurdere sin egen virksomhet opp mot de beste teknikker slik de er beskrevet i BREF-dokumentene. Det vil her gjelde frist på to måneder.

I 2020-2021 vil det skje oppdatering av tillatelsene, og i 2022 må alle anlegg drive i henhold til BAT-AEL.

Presentasjonene nedenfor inneholder nyttig informasjon, gitt på seminaret som ble avviklet 8. mai. Lenger ned i artikkelen ligger Miljødirektoratets notater fra de gruppene som utgjorde "workshop'en" i etterkant av presentasjonene.

Her er Miljødirektoratets notater fra diskusjonsgruppene:

Lenke til faktaark om etablering av finansiell sikkerhet.

Lenke til Miljødirektoratets nettsider om IED og spørsmål / svar-side.

Lenke til Miljødirektoratets nettside om IED.