Hensikten med informasjonsskrivet er at avfalls- og gjenvinningsbedrifter skal bruke det ut mot sine kunder og samarbeidspartnere.

Last opp informasjonsskrivet her - og bruk det aktivt!